lưỡi xới A039

Lưỡi tiêu chuẩn với dàn xới RX135 , RX160, RX180

Kích thước lưỡi xới

Bản rộng (W) 60

Chiều dày (T) 7

Khoảng cách tâm hai lỗ bu lông (P) : 45

Bu lông M12 x 2 bộ