Lưỡi xới chân ốp A050

Lưỡi xới A050 tương thích cho các dàn xới lắp chân ốp .

Mã KRM160, KRM180, KRL160, KRL180

kích thước :

Chiều rộng (W) : 25

Chiều dày (T) : 10

Bu lông ( M) : M10