Lưỡi xới Khải Minh lắp được cho các loại dàn xới nào?

Lắp lưỡi xới đất Khải Minh cho dàn xới nào?
Công ty Khải Minh sản xuất rất nhiều loại tương thích với nhiều tiêu chuẩn khác nhau của nhà sản xuất dàn xới : Kubota, Yanmar ,Iseki , MF và Bul …
Các mã dàn và mã sản phẩm tương ứng :
 1. Krx -vn : Lưỡi xới A069
 2. Krx – Sp : Lưỡi xới A047
 3. Krl và Krm : Lưỡi xới : A050, A141
 4. RX : Lưỡi xới A039, A239
 5. RT165. : Lưỡi xới A065
 6. MF – Bul. : Lưỡi xới A057 , A058
 7. Kobashi. : Lưỡi xới A277, A278
 8. Yanmar 3500 : Lưỡi A035, A035
 9. Hino S15/S17 : Lưỡi xới X03
 10. M91, BS165. : Lưỡi xới A001, A002

2 thoughts on “Lưỡi xới Khải Minh lắp được cho các loại dàn xới nào?

 1. Pingback: keto garlic bread
 2. Pingback: 3kilometers

Comments are closed.