A065 – Dòng lưỡi xới lắp mặt bích

Lưỡi xới mã A065 tiêu chuẩn với dàn xới Iseki RT165

Bản rộng (W) : 60

Chiều dày (T) : 7

Khoảng cách tâm hai lỗ (P) : 54

Bu lông (M): M12 x 2 bộ

Mô tả

Sản phẩm A065 tương thích với dàn xới mặt bích ISEKI RT165
Sản phẩm có ưu điểm là khỏe và sắc bén đối với đất khô cứng và có lẫn phụ phẩm như rễ và thân lá còn lại sau thu hoạch .