Lưỡi Xới A280

Lưỡi xới A280 là loại lưỡi xới dài chuyên xới sâu

Kích thước lưỡi xới

Bản rộng (W) : 50

Chiều dày (T) : 8

Khoảng cách tâm hai lỗ (P) : 56 mm

Bu lông (M) : M16