A035

Lưỡi xới A035

Kích thước lắp

Bản rộng : 25

Chiều dày : 8

Bu lông : M10 x 1 lỗ