lưỡi xới A069

Lưỡi xới A069 là lưỡi xới tiêu chuẩn với dàn xới RX85B, RX135B, KRX164 VN , KRX193 VN, RX220H

Kích thước lưỡi xới

Bản rộng (W) : 65

Chiều dày (T): 8

Khoảng cách tâm hai lỗ (P) : 64

Bu lông (M) : M14 x 2 bộ