Lưỡi xới đất A001

Lưỡi xới A-001
Máy phù hợp : Bông sen 12, M91
Số lượng 18 cái / bộ

Danh mục:

Mô tả

Lưỡi xới A-001
Máy phù hợp : Bông sen 12, M91
Số lượng 18 cái / bộ
Hàng do Khải Minh sản xuất trên thân lưỡi xới có in nổi KM và logo có chữ Khải Minh in trong hình elip .