Lưỡi xới đất A002

Lưỡi xới đất Khải Minh A002

Mã: wp-pennant Danh mục:

Mô tả

Máy phù hợp : Bông sen 12, M91
Số lượng 18 cái / bộ
Hàng do Khải Minh sản xuất trên thân lưỡi xới có in nổi KM và logo có chữ Khải Minh in trong hình elip .