Lưỡi xới Khải Minh lắp được cho các loại dàn xới nào?

Lắp lưỡi xới đất Khải Minh cho dàn xới nào?
Công ty Khải Minh sản xuất rất nhiều loại tương thích với nhiều tiêu chuẩn khác nhau của nhà sản xuất dàn xới : Kubota, Yanmar ,Iseki , MF và Bul …
Các mã dàn và mã sản phẩm tương ứng :
  1. Krx -vn : Lưỡi xới A069
  2. Krx – Sp : Lưỡi xới A047
  3. Krl và Krm : Lưỡi xới : A050, A141
  4. RX : Lưỡi xới A039, A239
  5. RT165. : Lưỡi xới A065
  6. MF – Bul. : Lưỡi xới A057 , A058
  7. Kobashi. : Lưỡi xới A277, A278
  8. Yanmar 3500 : Lưỡi A035, A035
  9. Hino S15/S17 : Lưỡi xới X03
  10. M91, BS165. : Lưỡi xới A001, A002

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *